جزئیات خبر
18دی 1395

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان نوشهرخبرداد

برخورد قانونی با 20 مورد تغییرکاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی نوشهر

دیدگاه خود را بیان کن