جزئیات خبر
18دی 1395

10:17 - مدیرجهاد کشاورزی شهرستان نوشهرخبرداد

برخورد قانونی با 20 مورد تغییرکاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی نوشهر

  • برخورد قانونی با 20 مورد تغییرکاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی نوشهر
  • برخورد قانونی با 20 مورد تغییرکاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی نوشهر
  • برخورد قانونی با 20 مورد تغییرکاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی نوشهر
  • برخورد قانونی با 20 مورد تغییرکاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی نوشهر
  • برخورد قانونی با 20 مورد تغییرکاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی نوشهر
  • برخورد قانونی با 20 مورد تغییرکاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی نوشهر
  • برخورد قانونی با 20 مورد تغییرکاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی نوشهر
  • برخورد قانونی با 20 مورد تغییرکاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی نوشهر
  • برخورد قانونی با 20 مورد تغییرکاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی نوشهر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید