جزئیات خبر
18دی 1395

10:40 - مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بابل خبرداد

مدیرجهاد کشاورزی بابل از خرید پرتقال درجه 1و2 و خروج پرتقال از چرخه توزیع درشهرستان بابل گفت

مدیرجهاد کشاورزی بابل از خرید پرتقال درجه 1و2 و خروج پرتقال از چرخه توزیع درشهرستان بابل گفت

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید