جزئیات خبر
18دی 1395

21:42 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور

تاکنون 194/6 تن پرتقال از باغداران شهرستان نور خریداری شد

تاکنون 194/6 تن پرتقال از باغداران شهرستان نور خریداری شد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید