جزئیات خبر
19دی 1395

08:03 - مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بابل خبرداد

فعالیتهای اجرایی در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی در 9 ماه نخست امسال درمدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل

فعالیتهای اجرایی در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی در 9 ماه نخست امسال درمدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید