جزئیات خبر
19دی 1395

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار خبر داد:

تشکیل یازدهمین صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در شهرستان

دیدگاه خود را بیان کن