جزئیات خبر
20دی 1395

08:50 - سخنگوی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بابل خبرداد:

اجرای گشت ویژه حفظ کاربری اراضی کشاورزی + تصاویر

  • اجرای گشت ویژه حفظ کاربری اراضی کشاورزی + تصاویر
  • اجرای گشت ویژه حفظ کاربری اراضی کشاورزی + تصاویر
  • اجرای گشت ویژه حفظ کاربری اراضی کشاورزی + تصاویر
  • اجرای گشت ویژه حفظ کاربری اراضی کشاورزی + تصاویر
  • اجرای گشت ویژه حفظ کاربری اراضی کشاورزی + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید