جزئیات خبر
20دی 1395

08:58 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سواد کوه شمالی:

تشکیل ستاد فرعی پشتیبانی اقامه نماز ادارات سوادکوه شمالی

  • تشکیل ستاد فرعی پشتیبانی اقامه نماز ادارات سوادکوه شمالی
  • تشکیل ستاد فرعی پشتیبانی اقامه نماز ادارات سوادکوه شمالی
  • تشکیل ستاد فرعی پشتیبانی اقامه نماز ادارات سوادکوه شمالی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید