جزئیات خبر
20دی 1395

13:51 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار خبر داد:

ثبت اطلاعات 2327 بهره بردار بخش کشاورزی در سامانه جامع پهنه بندی و و مدیریت داده های کشاورزی

  • ثبت اطلاعات 2327 بهره بردار بخش کشاورزی در سامانه جامع پهنه بندی و و مدیریت داده های کشاورزی
  • ثبت اطلاعات 2327 بهره بردار بخش کشاورزی در سامانه جامع پهنه بندی و و مدیریت داده های کشاورزی
  • ثبت اطلاعات 2327 بهره بردار بخش کشاورزی در سامانه جامع پهنه بندی و و مدیریت داده های کشاورزی
  • ثبت اطلاعات 2327 بهره بردار بخش کشاورزی در سامانه جامع پهنه بندی و و مدیریت داده های کشاورزی
  • ثبت اطلاعات 2327 بهره بردار بخش کشاورزی در سامانه جامع پهنه بندی و و مدیریت داده های کشاورزی
  • ثبت اطلاعات 2327 بهره بردار بخش کشاورزی در سامانه جامع پهنه بندی و و مدیریت داده های کشاورزی
  • ثبت اطلاعات 2327 بهره بردار بخش کشاورزی در سامانه جامع پهنه بندی و و مدیریت داده های کشاورزی
  • ثبت اطلاعات 2327 بهره بردار بخش کشاورزی در سامانه جامع پهنه بندی و و مدیریت داده های کشاورزی
  • ثبت اطلاعات 2327 بهره بردار بخش کشاورزی در سامانه جامع پهنه بندی و و مدیریت داده های کشاورزی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید