جزئیات خبر
20دی 1395

بازدید کارشناسان و محققان وزارت جهاد کشاورزی به اتفاق مدیران زراعت و حفظ نباتات استان از مزارع pvs کلزا مرکز جهاد کشاورزی کوهدشت میاندورود

بازدید کارشناسان و محققان وزارت جهاد کشاورزی به اتفاق مدیران زراعت و حفظ نباتات استان از مزارع pvs کلزا مرکز جهاد کشاورزی کوهدشت میاندورود

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید