جزئیات خبر
22دی 1395

08:31 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه

172 کارگرکشاورزی جهت بهرمندی از بیمه تامین اجتماعی معرفی شدند

172 کارگرکشاورزی جهت بهرمندی از بیمه تامین اجتماعی معرفی شدند

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید