جزئیات خبر
22دی 1395

09:20 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه

بیش از سه میلیون لیتر سوخت کشاورزی از ابتدای سالجاری تاکنون دربین کشاورزان گلوگاهی توزیع شد

بیش از سه میلیون لیتر  سوخت کشاورزی از ابتدای سالجاری تاکنون دربین  کشاورزان گلوگاهی توزیع شد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید