جزئیات خبر
22دی 1395

10:26 - مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر خبر داد

بازدید مسئولین سازمان تعاون روستایی استان البرز جهت خرید پرتقال

  • بازدید مسئولین سازمان تعاون روستایی استان البرز جهت خرید پرتقال
  • بازدید مسئولین سازمان تعاون روستایی استان البرز جهت خرید پرتقال
  • بازدید مسئولین سازمان تعاون روستایی استان البرز جهت خرید پرتقال
  • بازدید مسئولین سازمان تعاون روستایی استان البرز جهت خرید پرتقال
  • بازدید مسئولین سازمان تعاون روستایی استان البرز جهت خرید پرتقال
  • بازدید مسئولین سازمان تعاون روستایی استان البرز جهت خرید پرتقال
  • بازدید مسئولین سازمان تعاون روستایی استان البرز جهت خرید پرتقال

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید