جزئیات خبر
22دی 1395

برپایی ششمین میز خدمت مشترک تسهیلات مکانیزاسیون فی مابین جهاد کشاورزی شهرستان و بانک کشاورزی

  • برپایی ششمین میز خدمت مشترک تسهیلات مکانیزاسیون فی مابین جهاد کشاورزی شهرستان و بانک کشاورزی
  • برپایی ششمین میز خدمت مشترک تسهیلات مکانیزاسیون فی مابین جهاد کشاورزی شهرستان و بانک کشاورزی
  • برپایی ششمین میز خدمت مشترک تسهیلات مکانیزاسیون فی مابین جهاد کشاورزی شهرستان و بانک کشاورزی
  • برپایی ششمین میز خدمت مشترک تسهیلات مکانیزاسیون فی مابین جهاد کشاورزی شهرستان و بانک کشاورزی
  • برپایی ششمین میز خدمت مشترک تسهیلات مکانیزاسیون فی مابین جهاد کشاورزی شهرستان و بانک کشاورزی
  • برپایی ششمین میز خدمت مشترک تسهیلات مکانیزاسیون فی مابین جهاد کشاورزی شهرستان و بانک کشاورزی
  • برپایی ششمین میز خدمت مشترک تسهیلات مکانیزاسیون فی مابین جهاد کشاورزی شهرستان و بانک کشاورزی
  • برپایی ششمین میز خدمت مشترک تسهیلات مکانیزاسیون فی مابین جهاد کشاورزی شهرستان و بانک کشاورزی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید