جزئیات خبر
22دی 1395

12:26 - برپایی مراسم یادبود و بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران تبعیت محض از رهبری را نمونه بارز خصوصیات آیت الله هاشمی رفسنجانی خواند.

  • مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران تبعیت محض از رهبری را نمونه بارز خصوصیات آیت الله هاشمی رفسنجانی خواند.
  • مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران تبعیت محض از رهبری را نمونه بارز خصوصیات آیت الله هاشمی رفسنجانی خواند.
  • مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران تبعیت محض از رهبری را نمونه بارز خصوصیات آیت الله هاشمی رفسنجانی خواند.
  • مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران تبعیت محض از رهبری را نمونه بارز خصوصیات آیت الله هاشمی رفسنجانی خواند.
  • مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران تبعیت محض از رهبری را نمونه بارز خصوصیات آیت الله هاشمی رفسنجانی خواند.
  • مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران تبعیت محض از رهبری را نمونه بارز خصوصیات آیت الله هاشمی رفسنجانی خواند.

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید