جزئیات خبر
22دی 1395

12:55 - مدیر جهاد کشاورزی ساری خبر داد

بازدید حراست و اعضای تنظیم بازار جهاد کشاورزی ساری از انبار خرید تضمینی مرکبات

  • بازدید حراست و اعضای تنظیم بازار جهاد کشاورزی ساری از انبار خرید تضمینی مرکبات
  • بازدید حراست و اعضای تنظیم بازار جهاد کشاورزی ساری از انبار خرید تضمینی مرکبات
  • بازدید حراست و اعضای تنظیم بازار جهاد کشاورزی ساری از انبار خرید تضمینی مرکبات
  • بازدید حراست و اعضای تنظیم بازار جهاد کشاورزی ساری از انبار خرید تضمینی مرکبات
  • بازدید حراست و اعضای تنظیم بازار جهاد کشاورزی ساری از انبار خرید تضمینی مرکبات
  • بازدید حراست و اعضای تنظیم بازار جهاد کشاورزی ساری از انبار خرید تضمینی مرکبات
  • بازدید حراست و اعضای تنظیم بازار جهاد کشاورزی ساری از انبار خرید تضمینی مرکبات
  • بازدید حراست و اعضای تنظیم بازار جهاد کشاورزی ساری از انبار خرید تضمینی مرکبات

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید