جزئیات خبر
23دی 1395

08:38 - مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر خبر داد

بازدید میدانی بازرسین وزرات جهاد کشاورزی از باغات شهرستان قائمشهر

  • بازدید میدانی بازرسین وزرات جهاد کشاورزی از باغات شهرستان قائمشهر
  • بازدید میدانی بازرسین وزرات جهاد کشاورزی از باغات شهرستان قائمشهر
  • بازدید میدانی بازرسین وزرات جهاد کشاورزی از باغات شهرستان قائمشهر
  • بازدید میدانی بازرسین وزرات جهاد کشاورزی از باغات شهرستان قائمشهر
  • بازدید میدانی بازرسین وزرات جهاد کشاورزی از باغات شهرستان قائمشهر
  • بازدید میدانی بازرسین وزرات جهاد کشاورزی از باغات شهرستان قائمشهر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید