جزئیات خبر
23دی 1395

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر خبر داد

بازدید میدانی بازرسین وزرات جهاد کشاورزی از باغات شهرستان قائمشهر

دیدگاه خود را بیان کن