جزئیات خبر
23دی 1395

09:49 - مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر خبر داد

جلسه خرید پرتقال شب عید با حضور حیدرپور رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران

  • جلسه خرید پرتقال شب عید با حضور حیدرپور رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران
  • جلسه خرید پرتقال شب عید با حضور حیدرپور رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران
  • جلسه خرید پرتقال شب عید با حضور حیدرپور رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران
  • جلسه خرید پرتقال شب عید با حضور حیدرپور رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران
  • جلسه خرید پرتقال شب عید با حضور حیدرپور رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران
  • جلسه خرید پرتقال شب عید با حضور حیدرپور رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران
  • جلسه خرید پرتقال شب عید با حضور حیدرپور رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید