جزئیات خبر
31خرداد 1396

09:46 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد خبر داد

برگزاری 52 مورد کلاس و کارگاه آموزشی ترویجی در عباس آباد

  • برگزاری 52 مورد کلاس و کارگاه آموزشی ترویجی در عباس آباد
  • برگزاری 52 مورد کلاس و کارگاه آموزشی ترویجی در عباس آباد
  • برگزاری 52 مورد کلاس و کارگاه آموزشی ترویجی در عباس آباد
  • برگزاری 52 مورد کلاس و کارگاه آموزشی ترویجی در عباس آباد
  • برگزاری 52 مورد کلاس و کارگاه آموزشی ترویجی در عباس آباد
  • برگزاری 52 مورد کلاس و کارگاه آموزشی ترویجی در عباس آباد
  • برگزاری 52 مورد کلاس و کارگاه آموزشی ترویجی در عباس آباد
  • برگزاری 52 مورد کلاس و کارگاه آموزشی ترویجی در عباس آباد
  • برگزاری 52 مورد کلاس و کارگاه آموزشی ترویجی در عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید