جزئیات خبر
4تیر 1396

09:33 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد خبر داد

توزیع 81 تن سبوس یارانه ای بین دامداران شهرستان عباس آباد

  • توزیع 81 تن سبوس یارانه ای بین دامداران شهرستان عباس آباد
  • توزیع 81 تن سبوس یارانه ای بین دامداران شهرستان عباس آباد
  • توزیع 81 تن سبوس یارانه ای بین دامداران شهرستان عباس آباد
  • توزیع 81 تن سبوس یارانه ای بین دامداران شهرستان عباس آباد
  • توزیع 81 تن سبوس یارانه ای بین دامداران شهرستان عباس آباد
  • توزیع 81 تن سبوس یارانه ای بین دامداران شهرستان عباس آباد
  • توزیع 81 تن سبوس یارانه ای بین دامداران شهرستان عباس آباد
  • توزیع 81 تن سبوس یارانه ای بین دامداران شهرستان عباس آباد
  • توزیع 81 تن سبوس یارانه ای بین دامداران شهرستان عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید