جزئیات خبر
7تیر 1396

08:26 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

86 هکتار از اراضی شالیزاری عباس آباد بیمه شده است.

  • 86 هکتار از اراضی شالیزاری عباس آباد بیمه شده است.
  • 86 هکتار از اراضی شالیزاری عباس آباد بیمه شده است.
  • 86 هکتار از اراضی شالیزاری عباس آباد بیمه شده است.
  • 86 هکتار از اراضی شالیزاری عباس آباد بیمه شده است.
  • 86 هکتار از اراضی شالیزاری عباس آباد بیمه شده است.
  • 86 هکتار از اراضی شالیزاری عباس آباد بیمه شده است.
  • 86 هکتار از اراضی شالیزاری عباس آباد بیمه شده است.
  • 86 هکتار از اراضی شالیزاری عباس آباد بیمه شده است.
  • 86 هکتار از اراضی شالیزاری عباس آباد بیمه شده است.

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید