جزئیات خبر
10تیر 1396

08:52 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد خبر داد

برگزاری 25 مورد کلاس و کارگاه آموزشی ویژه ماه مبارک رمضان در عباس آباد

  • برگزاری 25 مورد کلاس و کارگاه آموزشی ویژه ماه مبارک رمضان در عباس آباد
  • برگزاری 25 مورد کلاس و کارگاه آموزشی ویژه ماه مبارک رمضان در عباس آباد
  • برگزاری 25 مورد کلاس و کارگاه آموزشی ویژه ماه مبارک رمضان در عباس آباد
  • برگزاری 25 مورد کلاس و کارگاه آموزشی ویژه ماه مبارک رمضان در عباس آباد
  • برگزاری 25 مورد کلاس و کارگاه آموزشی ویژه ماه مبارک رمضان در عباس آباد
  • برگزاری 25 مورد کلاس و کارگاه آموزشی ویژه ماه مبارک رمضان در عباس آباد
  • برگزاری 25 مورد کلاس و کارگاه آموزشی ویژه ماه مبارک رمضان در عباس آباد
  • برگزاری 25 مورد کلاس و کارگاه آموزشی ویژه ماه مبارک رمضان در عباس آباد
  • برگزاری 25 مورد کلاس و کارگاه آموزشی ویژه ماه مبارک رمضان در عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید