جزئیات خبر
13تیر 1396

09:23 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد خبر داد

بازدید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد

  • بازدید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد
  • بازدید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد
  • بازدید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد
  • بازدید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد
  • بازدید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد
  • بازدید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد
  • بازدید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد
  • بازدید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد
  • بازدید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید