جزئیات خبر
14تیر 1396

12:10 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد خبر داد

اجرای سیستم آبیاری قطره ای در باغات عباس آباد

  • اجرای سیستم آبیاری قطره ای در باغات عباس آباد
  • اجرای سیستم آبیاری قطره ای در باغات عباس آباد
  • اجرای سیستم آبیاری قطره ای در باغات عباس آباد
  • اجرای سیستم آبیاری قطره ای در باغات عباس آباد
  • اجرای سیستم آبیاری قطره ای در باغات عباس آباد
  • اجرای سیستم آبیاری قطره ای در باغات عباس آباد
  • اجرای سیستم آبیاری قطره ای در باغات عباس آباد
  • اجرای سیستم آبیاری قطره ای در باغات عباس آباد
  • اجرای سیستم آبیاری قطره ای در باغات عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید