جزئیات خبر
12مرداد 1396

10:15 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد خبر داد.

آغاز برداشت محصول برنج در مزارع برنجکاری عباس آباد.

  • آغاز برداشت محصول برنج در مزارع برنجکاری عباس آباد.
  • آغاز برداشت محصول برنج در مزارع برنجکاری عباس آباد.
  • آغاز برداشت محصول برنج در مزارع برنجکاری عباس آباد.
  • آغاز برداشت محصول برنج در مزارع برنجکاری عباس آباد.
  • آغاز برداشت محصول برنج در مزارع برنجکاری عباس آباد.

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید