جزئیات خبر
14مرداد 1396

10:15 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد خبر داد.

تجهیز یک حلقه چاه عمومی آب کشاورزی در اراضی شالیزاری روستای شجاع محله

  • تجهیز یک حلقه چاه عمومی آب کشاورزی در اراضی شالیزاری روستای شجاع محله
  • تجهیز یک حلقه چاه عمومی آب کشاورزی در اراضی شالیزاری روستای شجاع محله
  • تجهیز یک حلقه چاه عمومی آب کشاورزی در اراضی شالیزاری روستای شجاع محله
  • تجهیز یک حلقه چاه عمومی آب کشاورزی در اراضی شالیزاری روستای شجاع محله
  • تجهیز یک حلقه چاه عمومی آب کشاورزی در اراضی شالیزاری روستای شجاع محله
  • تجهیز یک حلقه چاه عمومی آب کشاورزی در اراضی شالیزاری روستای شجاع محله
  • تجهیز یک حلقه چاه عمومی آب کشاورزی در اراضی شالیزاری روستای شجاع محله
  • تجهیز یک حلقه چاه عمومی آب کشاورزی در اراضی شالیزاری روستای شجاع محله
  • تجهیز یک حلقه چاه عمومی آب کشاورزی در اراضی شالیزاری روستای شجاع محله

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید