جزئیات خبر
15شهریور 1396

08:30 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد خبر داد

افتتاح پروژه اولین دامداری شیری شهرستان عباس آباد در هفته دولت

 • افتتاح پروژه اولین دامداری شیری شهرستان عباس آباد در هفته دولت
 • افتتاح پروژه اولین دامداری شیری شهرستان عباس آباد در هفته دولت
 • افتتاح پروژه اولین دامداری شیری شهرستان عباس آباد در هفته دولت
 • افتتاح پروژه اولین دامداری شیری شهرستان عباس آباد در هفته دولت
 • افتتاح پروژه اولین دامداری شیری شهرستان عباس آباد در هفته دولت
 • افتتاح پروژه اولین دامداری شیری شهرستان عباس آباد در هفته دولت
 • افتتاح پروژه اولین دامداری شیری شهرستان عباس آباد در هفته دولت
 • افتتاح پروژه اولین دامداری شیری شهرستان عباس آباد در هفته دولت
 • افتتاح پروژه اولین دامداری شیری شهرستان عباس آباد در هفته دولت

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید