جزئیات خبر
23مهر 1396

08:05 - روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی بهشهرخبر داد:

جلسه آموزشی سایت الگویی کلزا با محوریت تغذیه زیستی در مرکز جهاد کشاورزی دهستان کوهستان

جلسه آموزشی سایت الگویی کلزا با محوریت تغذیه زیستی  در مرکز جهاد کشاورزی دهستان کوهستان

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید