جزئیات خبر
29مهر 1396

09:40 - مدیر جهاد کشاورزی بابلسر خبر داد

اجرای حکم قلع و قمع 21 ساخت و ساز غیرمجاز در بابلسر

اجرای حکم قلع و قمع 21 ساخت و ساز غیرمجاز در بابلسر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید