جزئیات خبر
29مهر 1396

11:18 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد خبر داد

بازدید از مراکز توزیع محصولات و نهاده های کشاورزی

  • بازدید از مراکز توزیع محصولات و نهاده های کشاورزی
  • بازدید از مراکز توزیع محصولات و نهاده های کشاورزی
  • بازدید از مراکز توزیع محصولات و نهاده های کشاورزی
  • بازدید از مراکز توزیع محصولات و نهاده های کشاورزی
  • بازدید از مراکز توزیع محصولات و نهاده های کشاورزی
  • بازدید از مراکز توزیع محصولات و نهاده های کشاورزی
  • بازدید از مراکز توزیع محصولات و نهاده های کشاورزی
  • بازدید از مراکز توزیع محصولات و نهاده های کشاورزی
  • بازدید از مراکز توزیع محصولات و نهاده های کشاورزی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید