جزئیات خبر
30مهر 1396

07:24 - مدیر جهاد کشاورزی فریدونکنار تأکید کرد

ترویج طرح های ایجاد و توسعه توتستان ها، نوغانداری و پرورش گیاهان دارویی برای ایجاد اشتغال در فریدونکنار

ترویج طرح های ایجاد و توسعه توتستان ها، نوغانداری و پرورش گیاهان دارویی برای ایجاد اشتغال در فریدونکنار

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید