جزئیات خبر
29مهر 1396

13:53 - مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بهشهرخبر داد :

اجرای عملیات وجین مکانیکی با استفاده از دستگاه وجین کن در 30 هکتار از مزارع این شهرستان

اجرای عملیات وجین مکانیکی با استفاده از دستگاه وجین کن در 30 هکتار از مزارع این شهرستان

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید