جزئیات خبر
14آبان 1396

08:50 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد خبر داد

پیش بینی تولید حدود 81 تن عسل در شهرستان عباس آباد

 • پیش بینی تولید حدود 81 تن عسل در شهرستان عباس آباد
 • پیش بینی تولید حدود 81 تن عسل در شهرستان عباس آباد
 • پیش بینی تولید حدود 81 تن عسل در شهرستان عباس آباد
 • پیش بینی تولید حدود 81 تن عسل در شهرستان عباس آباد
 • پیش بینی تولید حدود 81 تن عسل در شهرستان عباس آباد
 • پیش بینی تولید حدود 81 تن عسل در شهرستان عباس آباد
 • پیش بینی تولید حدود 81 تن عسل در شهرستان عباس آباد
 • پیش بینی تولید حدود 81 تن عسل در شهرستان عباس آباد
 • پیش بینی تولید حدود 81 تن عسل در شهرستان عباس آباد
 • پیش بینی تولید حدود 81 تن عسل در شهرستان عباس آباد
 • پیش بینی تولید حدود 81 تن عسل در شهرستان عباس آباد
 • پیش بینی تولید حدود 81 تن عسل در شهرستان عباس آباد
 • پیش بینی تولید حدود 81 تن عسل در شهرستان عباس آباد
 • پیش بینی تولید حدود 81 تن عسل در شهرستان عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید