جزئیات خبر
24آبان 1396

09:00 - سرپرست مدیریت جهاد كشاورزي ساری

630 هکتار از اراضی شیبدار ساری به باغ تبدیل شد

630 هکتار از اراضی شیبدار ساری به باغ تبدیل شد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید