جزئیات خبر
30آبان 1396

08:12 - از سوی مدیریت جهاد کشاورزی ساری انجام شد

برخورداری بخش کشاورزی ساری از 1.5میلیون ليتر نفتگاز

برخورداری بخش کشاورزی ساری از  1.5میلیون ليتر نفتگاز

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید