جزئیات خبر
29آبان 1396

11:06 - مقالات کشاورزی

بیماری لکه قهوه ای آلترناریایی نارنگی تانجلو در تنکابن غرب استان مازندران

بیماری لکه قهوه ای آلترناریایی نارنگی تانجلو در تنکابن غرب استان مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید