جزئیات خبر
29آبان 1396

12:59 - مدیر جهاد کشاورزی میاندورود

1000 هکتار از مزارع گندم میاندورود قرارداد کشت منعقد شد/ سطح سبز 250 هکتاری

1000 هکتار از مزارع گندم میاندورود قرارداد کشت منعقد شد/ سطح سبز 250 هکتاری

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید