جزئیات خبر
30آبان 1396

08:05 - مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد خبر داد

ردیابی آفت مگس میوه مدیترانه‌ای در380 هکتار از باغ های محمودآباد

ردیابی آفت مگس میوه مدیترانه‌ای در380 هکتار از باغ های محمودآباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید