جزئیات خبر
20آذر 1396

13:37 - مدیر جهاد کشاورزی آمل خبر داد

حضور پر رنگ شرکت های آملی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور فرآورده های لبنی و صنایع وابسته تهران

  • حضور پر رنگ شرکت های آملی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور فرآورده های لبنی و صنایع وابسته تهران
  • حضور پر رنگ شرکت های آملی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور فرآورده های لبنی و صنایع وابسته تهران
  • حضور پر رنگ شرکت های آملی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور فرآورده های لبنی و صنایع وابسته تهران
  • حضور پر رنگ شرکت های آملی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور فرآورده های لبنی و صنایع وابسته تهران
  • حضور پر رنگ شرکت های آملی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور فرآورده های لبنی و صنایع وابسته تهران
  • حضور پر رنگ شرکت های آملی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور فرآورده های لبنی و صنایع وابسته تهران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید