جزئیات خبر
7دی 1396

07:32 - مدیر جهاد کشاورزی آمل خبر داد

مشارکت 65 نفر از همکاران ادارات وابسته و پیوسته در همایش روز ملی ایمنی

  • مشارکت 65 نفر از همکاران ادارات وابسته و پیوسته در همایش روز ملی ایمنی
  • مشارکت 65 نفر از همکاران ادارات وابسته و پیوسته در همایش روز ملی ایمنی
  • مشارکت 65 نفر از همکاران ادارات وابسته و پیوسته در همایش روز ملی ایمنی
  • مشارکت 65 نفر از همکاران ادارات وابسته و پیوسته در همایش روز ملی ایمنی
  • مشارکت 65 نفر از همکاران ادارات وابسته و پیوسته در همایش روز ملی ایمنی
  • مشارکت 65 نفر از همکاران ادارات وابسته و پیوسته در همایش روز ملی ایمنی
  • مشارکت 65 نفر از همکاران ادارات وابسته و پیوسته در همایش روز ملی ایمنی
  • مشارکت 65 نفر از همکاران ادارات وابسته و پیوسته در همایش روز ملی ایمنی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید