جزئیات خبر
9دی 1396

12:09 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

برگزاری 134 مورد کلاس و کارگاه آموزشی در عباس آباد

 • برگزاری 134 مورد کلاس و کارگاه آموزشی در عباس آباد
 • برگزاری 134 مورد کلاس و کارگاه آموزشی در عباس آباد
 • برگزاری 134 مورد کلاس و کارگاه آموزشی در عباس آباد
 • برگزاری 134 مورد کلاس و کارگاه آموزشی در عباس آباد
 • برگزاری 134 مورد کلاس و کارگاه آموزشی در عباس آباد
 • برگزاری 134 مورد کلاس و کارگاه آموزشی در عباس آباد
 • برگزاری 134 مورد کلاس و کارگاه آموزشی در عباس آباد
 • برگزاری 134 مورد کلاس و کارگاه آموزشی در عباس آباد
 • برگزاری 134 مورد کلاس و کارگاه آموزشی در عباس آباد
 • برگزاری 134 مورد کلاس و کارگاه آموزشی در عباس آباد
 • برگزاری 134 مورد کلاس و کارگاه آموزشی در عباس آباد
 • برگزاری 134 مورد کلاس و کارگاه آموزشی در عباس آباد
 • برگزاری 134 مورد کلاس و کارگاه آموزشی در عباس آباد
 • برگزاری 134 مورد کلاس و کارگاه آموزشی در عباس آباد
 • برگزاری 134 مورد کلاس و کارگاه آموزشی در عباس آباد
 • برگزاری 134 مورد کلاس و کارگاه آموزشی در عباس آباد
 • برگزاری 134 مورد کلاس و کارگاه آموزشی در عباس آباد
 • برگزاری 134 مورد کلاس و کارگاه آموزشی در عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید