جزئیات خبر
12دی 1396

12:50 - مدیر جهاد کشاورزی آمل خبر داد

مدیریت دانش محور در مزارع وباغات باحضور محققین معین

  • مدیریت دانش محور در مزارع وباغات باحضور محققین معین
  • مدیریت دانش محور در مزارع وباغات باحضور محققین معین
  • مدیریت دانش محور در مزارع وباغات باحضور محققین معین
  • مدیریت دانش محور در مزارع وباغات باحضور محققین معین
  • مدیریت دانش محور در مزارع وباغات باحضور محققین معین
  • مدیریت دانش محور در مزارع وباغات باحضور محققین معین

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید