جزئیات خبر
14دی 1396

07:29 - مسئول روابط عمومی سازمان خبرداد:

واگذاری پروژه اصلاح نژاد دام روستایی به شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

واگذاری پروژه اصلاح نژاد دام روستایی به شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید