جزئیات خبر
23دی 1396

07:32 - مدیر جهاد کشاورزی آمل خبر داد

حضور رئیس قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور در شهرستان آمل

 • حضور رئیس قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور در شهرستان آمل
 • حضور رئیس قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور در شهرستان آمل
 • حضور رئیس قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور در شهرستان آمل
 • حضور رئیس قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور در شهرستان آمل
 • حضور رئیس قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور در شهرستان آمل
 • حضور رئیس قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور در شهرستان آمل
 • حضور رئیس قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور در شهرستان آمل
 • حضور رئیس قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور در شهرستان آمل
 • حضور رئیس قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور در شهرستان آمل
 • حضور رئیس قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور در شهرستان آمل
 • حضور رئیس قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور در شهرستان آمل
 • حضور رئیس قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور در شهرستان آمل

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید