جزئیات خبر
24دی 1396

12:03 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیمرغ خبر داد

مبارزه زمستانه یکی از راهکارهای مدیریتی مبارزه با آفت شپشک توت در کیوی

  • مبارزه زمستانه یکی از راهکارهای مدیریتی مبارزه با آفت شپشک توت در کیوی
  • مبارزه زمستانه یکی از راهکارهای مدیریتی مبارزه با آفت شپشک توت در کیوی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید