جزئیات خبر
27دی 1396

00:00 - سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سیمرغ خبر داد

بازدید مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از مرکز جهاد کشاورزی کیاکلا

  • بازدید مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از مرکز جهاد کشاورزی کیاکلا
  • بازدید مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از مرکز جهاد کشاورزی کیاکلا
  • بازدید مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از مرکز جهاد کشاورزی کیاکلا
  • بازدید مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از مرکز جهاد کشاورزی کیاکلا

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید