جزئیات خبر
30دی 1396

07:48 - مدیر جهاد کشاورزی آمل خبر داد

پلاک گذاری ۱۵۱دستگاه تراکتور فاقد پلاک در شهرستان

  • پلاک گذاری ۱۵۱دستگاه تراکتور فاقد پلاک در شهرستان
  • پلاک گذاری ۱۵۱دستگاه تراکتور فاقد پلاک در شهرستان
  • پلاک گذاری ۱۵۱دستگاه تراکتور فاقد پلاک در شهرستان
  • پلاک گذاری ۱۵۱دستگاه تراکتور فاقد پلاک در شهرستان
  • پلاک گذاری ۱۵۱دستگاه تراکتور فاقد پلاک در شهرستان
  • پلاک گذاری ۱۵۱دستگاه تراکتور فاقد پلاک در شهرستان
  • پلاک گذاری ۱۵۱دستگاه تراکتور فاقد پلاک در شهرستان
  • پلاک گذاری ۱۵۱دستگاه تراکتور فاقد پلاک در شهرستان

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید