جزئیات خبر
1بهمن 1396

12:47 - مدیر جهاد کشاورزی آمل خبر داد

برگزاری جلسه هم اندیشی گرامیداشت ایام دهه فجر ستاد روستایی و عشایری شهرستان آمل.

  • برگزاری جلسه هم اندیشی گرامیداشت ایام دهه فجر ستاد روستایی و عشایری شهرستان آمل.
  • برگزاری جلسه هم اندیشی گرامیداشت ایام دهه فجر ستاد روستایی و عشایری شهرستان آمل.
  • برگزاری جلسه هم اندیشی گرامیداشت ایام دهه فجر ستاد روستایی و عشایری شهرستان آمل.
  • برگزاری جلسه هم اندیشی گرامیداشت ایام دهه فجر ستاد روستایی و عشایری شهرستان آمل.
  • برگزاری جلسه هم اندیشی گرامیداشت ایام دهه فجر ستاد روستایی و عشایری شهرستان آمل.
  • برگزاری جلسه هم اندیشی گرامیداشت ایام دهه فجر ستاد روستایی و عشایری شهرستان آمل.
  • برگزاری جلسه هم اندیشی گرامیداشت ایام دهه فجر ستاد روستایی و عشایری شهرستان آمل.
  • برگزاری جلسه هم اندیشی گرامیداشت ایام دهه فجر ستاد روستایی و عشایری شهرستان آمل.

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید