جزئیات خبر
3بهمن 1396

08:55 - مدیر جهاد کشاورزی میاندورود خبر داد

مبارزه با علف های هرز در 3000 هکتار از باغ های سیاه ریشه میاندورود

مبارزه  با علف های هرز در 3000 هکتار از باغ های سیاه ریشه میاندورود

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید