جزئیات خبر
12بهمن 1396

11:15 - مسؤول روابط عمومی جهاد کشاورزی فریدونکنار خبر داد:

برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه در مدیریت جهاد کشاورزی فریدونکنار

  • برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه در مدیریت جهاد کشاورزی فریدونکنار
  • برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه در مدیریت جهاد کشاورزی فریدونکنار
  • برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه در مدیریت جهاد کشاورزی فریدونکنار
  • برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه در مدیریت جهاد کشاورزی فریدونکنار
  • برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه در مدیریت جهاد کشاورزی فریدونکنار
  • برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه در مدیریت جهاد کشاورزی فریدونکنار
  • برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه در مدیریت جهاد کشاورزی فریدونکنار
  • برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه در مدیریت جهاد کشاورزی فریدونکنار
  • برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه در مدیریت جهاد کشاورزی فریدونکنار
  • برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه در مدیریت جهاد کشاورزی فریدونکنار

دیدگاه خود را بیان کن




متن بالا را در زیر وارد کنید