جزئیات خبر
14بهمن 1396

12:16 - سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سیمرغ خبر داد

نواختن زنگ انقلاب در یکی از مدارس شهرستان سیمرغ به صدا در آمد.

 • نواختن زنگ انقلاب در یکی از مدارس شهرستان سیمرغ به صدا در آمد.
 • نواختن زنگ انقلاب در یکی از مدارس شهرستان سیمرغ به صدا در آمد.
 • نواختن زنگ انقلاب در یکی از مدارس شهرستان سیمرغ به صدا در آمد.
 • نواختن زنگ انقلاب در یکی از مدارس شهرستان سیمرغ به صدا در آمد.
 • نواختن زنگ انقلاب در یکی از مدارس شهرستان سیمرغ به صدا در آمد.
 • نواختن زنگ انقلاب در یکی از مدارس شهرستان سیمرغ به صدا در آمد.
 • نواختن زنگ انقلاب در یکی از مدارس شهرستان سیمرغ به صدا در آمد.
 • نواختن زنگ انقلاب در یکی از مدارس شهرستان سیمرغ به صدا در آمد.
 • نواختن زنگ انقلاب در یکی از مدارس شهرستان سیمرغ به صدا در آمد.
 • نواختن زنگ انقلاب در یکی از مدارس شهرستان سیمرغ به صدا در آمد.
 • نواختن زنگ انقلاب در یکی از مدارس شهرستان سیمرغ به صدا در آمد.
 • نواختن زنگ انقلاب در یکی از مدارس شهرستان سیمرغ به صدا در آمد.
 • نواختن زنگ انقلاب در یکی از مدارس شهرستان سیمرغ به صدا در آمد.
 • نواختن زنگ انقلاب در یکی از مدارس شهرستان سیمرغ به صدا در آمد.

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید